چهارشنبه ٧ اسفند ١٣٩٨


نام نام خانوادگیعنوان شغلی تلفن محل کار
رضاگرگانیبایگانی دانشکده ادبیات33120371
مهردادرومیانی محمودیکارشناس امور آموزشی 
امیرحسیناکبریبایگانی آموزش33120033
فضل الهدولتشاهیمسئول امور عمومی و پشتیبانی33120356
محمدزینی وند  
پیمانشهبازیکارشناس آموزش33120353
زینبدالوندپورکارشناس آموزش33120371
حسنبهاروندمسئول امور آموزشی دانشکده ادبیات 
هاجربیرانوندکارشناس امور آموزشی33120371
معصومهاسدی جوبیکارشناس آموزش 
نعمت الهبیژنوندکارشناس آموزش33120371
یاسرملکیکارشناس آموزش06633120011
ملیحهسعادتیکارشناس امور آموزشی33120011   تعداد بازدیدامروز

3,549

هفته گذشته

64,718

کل

1,895,314

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است