پنج شنبه ٤ بهمن ١٣٩٧

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
مهری دارایی
استادیار گروه مدیریت آموزشی
33120011-19
mehry_daraei@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~mdaraei
اعضای هیئت علمی گروه
آسیه آل مراد
مربی گروه مدیریت آموزشی
a.alemorad@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~almorad
زینب ابراهیمی
استادیار گروه مدیریت آموزشی
http://khoiau.ac.ir/~ebrahimi
ابراهیم پورحسینی
استادیار گروه مدیریت آموزشی
06633120011
http://khoiau.ac.ir/~porhosseini
علی جعفری راد
مربی گروه مدیریت آموزشی
http://khoiau.ac.ir/~ajafari
مهری دارایی
استادیار گروه مدیریت آموزشی
33120011-19
mehry_daraei@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~mdaraei
عباس طرهانی
مربی گروه مدیریت آموزشی
abas2642@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~atarhani


   تعداد بازدیدامروز

1,174

هفته گذشته

29,274

کل

1,112,567

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است