شنبه ٣٠ دی ١٣٩٦

اطلاعیه ها
مدیر گروه
مجتبی صالحی
مربی گروه مهندسی کامپیوتر
06633120028
salehi@khoiau.ac.ir
http://khoiau.ac.ir/~salehi
اعضای هیئت علمی گروه
صبا جودکی
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
06633120011
joudaki@khoiau.ac.ir
http://khoiau.ac.ir/~jodaki
رامین خادمی
مربی گروه مهندسی کامپیوتر
06633120387
khademi@khoiau.ac.ir
http://khoiau.ac.ir/~khademi
مجتبی صالحی
مربی گروه مهندسی کامپیوتر
06633120028
salehi@khoiau.ac.ir
http://khoiau.ac.ir/~salehi
رضا کردی
مربی گروه مهندسی کامپیوتر
http://khoiau.ac.ir/~kordi
سعید یزدان پناه
مربی گروه مهندسی کامپیوتر
http://khoiau.ac.ir/~yazdanpanah


   تعداد بازدیدامروز

5,177

هفته گذشته

24,530

کل

47,116

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120007
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است