یکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
سعید منتی
استادیار گروه شیمی
066-33120460
s_menati723@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~mannati
اعضای هیئت علمی گروه
آزاده آزادبخت
دانشیار گروه شیمی
http://khoiau.ac.ir/~azadbakht
زینب پورقبادی
استادیار گروه شیمی
http://khoiau.ac.ir/~porghobadi
زهره دریکوند
دانشیار گروه شیمی
http://khoiau.ac.ir/~darikvand
شبنم شماعی
استادیار گروه شیمی
06633120011-19
shabnamshamaie@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~shamaei
صباح صلاحورزی
استادیار گروه شیمی
s.salahvarzi@khoiau.ac.ir
http://khoiau.ac.ir/~salahorzi
غزاله کوچک زاده
مربی گروه شیمی
06633120460
gh_kouchakzadeh@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~kochakzadeh
سعید منتی
استادیار گروه شیمی
066-33120460
s_menati723@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~mannati


   تعداد بازدیدامروز

3,390

هفته گذشته

23,303

کل

843,207

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است