چهارشنبه ١ بهمن ١٣٩٩

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
سیدحسین وفائی
استادیار گروه گیاه پزشکی
06633120019
vafaei_h1353@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~vafaei
اعضای هیئت علمی گروه
حمید علیپور
مربی گروه تولیدات گیاهی
http://khoiau.ac.ir/~alipour
جواهر مؤمنی قلعه قاسمی
مربی گروه تولیدات گیاهی
???????????
jmomeni110@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~jmomeni


   تعداد بازدیدامروز

6,336

هفته گذشته

103,096

کل

6,030,937

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است