چهارشنبه ٧ آبان ١٣٩٩
Lorestan Province is a province of western Iran in the Zagros Mountains. The population of Lorestan was estimated at 1,716,527 people in 2006.In 2014 it was placed in Region 4.

Lorestan covers an area of 28,392 km2. The major cities in this province are Khorramabad, Borujerd, Aligoodarz, Dorood, Koohdasht, Azna, Alashtar, Noor Abad, Doh Râh/Dowreh, and Pol-e-Dokhtar.
   تعداد بازدیدامروز

7,609

هفته گذشته

131,941

کل

4,655,116

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است